اطلاعیه ها

انجام سومین مانور سراسری دفاع از مقر
انجام سومین مانور سراسری دفاع از مقر

انجام سومین مانور سراسری دفاع از مقر

سومین مانور سراسری دفاع از مقر صبح روز دوشنبه مورخ ۱۴۰۲/۰۹/۰۶ در محل تاسیسات آبرسانی شماره ۳ ( سردار شهید قاسم سلیمانی ) شهر شاهرود با حضور مسولین استانی و معاون بهداشتی دکتر میرزائی و دکتر رضایی معاون فنی انجام گرفت:

ادامه مطلب