برگزاری اولین جلسه شورای مرکزی در سال ۱۴۰۱

۱۷ فروردین ۱۴۰۱ | ۱۱:۰۱ کد : ۸۵۷۳ اسلاید شو اخبار
تعداد بازدید:۳۹۹
برگزاری اولین جلسه شورای مرکزی در سال ۱۴۰۱

اولین جلسه شورای مرکزی در سال ۱۴۰۱ برگزار شد.
این جلسه در تاریخ 16 فروردین ماه  با حضور معاون محترم تحقیقات و فناوری جناب آقای دکتر امامیان ، سرپرست محترم کمیته تحقیقات دانشجویی سرکر خانم دکتر روحانی ، سرپرستان کمیته تحقیقات دانشکده ها و اعضای جدید شورای مرکزی کمیته تحقیقات دانشجویی در دفتر معاونت تحقیقات و فناوری برگزار شد.
در این جلسه ضمن تقدیر از زحمات شورای مرکزی قبلی، موضوعاتی جهت رشد و عملکرد بهتر کمیته تحقیقات دانشجویی مورد تاکید قرار گرفت. همچنین طی انتخابات داخلی شورای مرکزی که در همین جلسه صورت پذیرفت، دبیر‌کل و دبیر دانشکده ها تعیین شدند. طی این انتخابات سرکار خانم  "غزاله یاوری" به عنوان دبیرکل کمیته تحقیقات دانشجویی منصوب شد. جناب آقای عرفان کاظمی بعنوان دبیر دانشکده پزشکی، سرکار خانم اسماء اسدی بعنوان دبیر دانشکده پیرا پزشکی، جناب آقای محمدمحسن خدابنده بعنوان دبیر دانشکده پرستاری مامایی و جناب آقای عرفان شهیر بعنوان دبیر کمیته تحقیقات دانشکده بهداشت معرفی شدند. همچنین با نظر شورا و سرپرست محترم کمیته تحقیقات دانشجویی مسئولان قبلی کمیته تحقیقات دانشجویی در سمت خود ابقا گردیدند.

کلید واژه ها: اولین جلسه شورای مرکزی کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی شاهرود مرکز تحقیقات دانشجویی شاهرود انتخابات مرکز تحقیقات دانشجویی


( ۳ )

نظر شما :