آرشیو اخبار

به گزارش روابط عمومی معاونت بهداشت

برگزاری کمیته ارتقاء سلامت جوانان به مناسبت هفته ازدواج

کمیته ارتقاء سلامت جوانان به مناسبت هفته ازدواج به منظور ترویج ازدواج سالم و آسان و برمبنای سیاست های ابلاغی افزایش جمعیت با حضور مسئول واحد نوجوانان، جوانان و مدارس، واحد روان و آموزش و ارتقا سلامت و کارشناس مشاوره ازدواج معاونت بهداشت در تاریخ ۲۵ تیرماه ۹۹ در معاونت بهداشت برگزار گردید.

ادامه مطلب