آرشیو اخبار

بازدید مسئول نهادمقام معظم رهبری در دانشگاه علوم پزشکی شاهرود بازدید از مراکز خدمات جامع سلامت بخش کالپوش شهرستان میامی ودیدار با امام جمعه کالپوش

آنچه دربازید مسئول نهاد مقام معظم رهبری دردانشگاه علوم پزشکی شاهرود از بخش کالپوش شهرستان میامی صورت گرفت: حضور در مراکزخدمات جامع سلامت حسین آباد کالپوش، نام نیک ونردین و دیدار با امام جمعه کالپوش

ادامه مطلب

بازدید مسئول نهاد مقام معظم رهبری دردانشگاه علوم پزشکی شاهرود از مرکز خدمات جامع سلامت شهر رویان

در بازدید مسئول نهاد مقام معظم رهبری دردانشگاه علوم پزشکی شاهرود از مرکز خدمات جامع سلامت شهر رویان عنوان شد : مشارکت و حضور مردم در سیزدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری لطف الهی بود.

ادامه مطلب