آرشیو اخبار

هفته ملی سلامت بانوان ایران(سبا)

هفته ملی سلامت بانوان ایران(سبا)

زنان به عنوان پایه های اصلی خانواده و محور اساسی سلامت، رشد، پویایی و اعتلای خانواده و جامعه هستند از این رو لازم است نگاه ویژه ای به «سلامت» این قشر داشته باشیم، البته به تعریفWHO ( سازمان جهانی بهداشت) «سلامت» به معنی برخورداری از رفاه کامل جسمی، روانی، اجتماعی و معنوی است. به دلیل نقش حساس «زن» و موقعیت و جایگاه بسیار با اهمیت او در سلامت و سازندگی خانواده و جامعه، مراقبت و توجه به نیازهای جسمی، روانی، اجتماعی و عاطفی و معنوی او از اهمیت خاصی برخوردار است و دقت بیشتری را می طلبد. جمعیت و خانواده معاونت بهداشت

ادامه مطلب
۲۲ مهر ماه روز جهانی کاهش بلایا طبیعی

۲۲ مهر ماه روز جهانی کاهش بلایا طبیعی

روز ۲۲ مهر ماه به عنوان روز بین المللی کاهش خطر بلایا شناخته می شود. هر ساله شعاری متناسب با اهداف کاهش خطر بلایا پیشنهاد می گردد. شعار امسال در راستای اولویت دوم سند سندای تحت عنوان "حکمرانی خطر بلایا در برنامه ها و راهبردهای کشورها" و هدف پنجم این سند یعنی "افزایش قابل توجه تعداد کشورهای دارای راهبرد و برنامه های کاهش خطر بلایا در سطح ملی و محلی تا سال " ۲۰۲۰ انتخاب شده است.

ادامه مطلب