اخبار

مستندات تصویری بازدید مشترک مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۱۲ از مجتمع های بین راهی جاده شاهرود سبزوار

مستندات تصویری بازدید مشترک توسط کارشناس بهداشت محیط معاونت بهداشتی به اتفاق نمایندگان محترم ادارات راهداری و میراث فرهنگی سمنان از مجتمع های بین راهی جاده شاهرود سبزوار مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۱۲:

ادامه مطلب
بازدید آقای دکتر میرزایی معاون محترم بهداشتی و کارشناس مسئول بهداشت محیط معاونت از وضعیت بهداشت محیط بیمارستان امام رضا(ع) میامی
بازدید آقای دکتر میرزایی معاون بهداشتی و کارشناس مسئول بهداشت محیط معاونت از وضعیت بهداشت محیط بیمارستان امام رضا(ع) میامی

بازدید آقای دکتر میرزایی معاون محترم بهداشتی و کارشناس مسئول بهداشت محیط معاونت از وضعیت بهداشت محیط بیمارستان امام رضا(ع) میامی گالری

ادامه مطلب