باز شدن دسترسی به پایگاه های اطلاعاتی (Scopus، Clarivate و Uptodate)

۰۶ اسفند ۱۴۰۱ | ۱۲:۴۶ کد : ۱۱۰۶۸ اسلاید شو اخبار
تعداد بازدید:۱۸۴
باز شدن دسترسی به پایگاه های اطلاعاتی (Scopus، Clarivate و Uptodate)
باز شدن دسترسی به پایگاه های اطلاعاتی (Scopus، Clarivate و Uptodate)

کلید واژه ها: بانک های اطلاعاتی مرکز تحقیقات دانشجویی کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی شاهرود مرکز تحقیقات دانشجویی شاهرود


( ۱ )

نظر شما :