همایش آنلاین بین المللی کوید ۱۹ و نظام سلامت-درس های آموخته

همایش آنلاین بین المللی کوید ۱۹ و نظام سلامت-درس های آموخته

همایش آنلاین بین المللی کوید ۱۹ و نظام سلامت-درس های آموخته
۰۳ اسفند ۱۳۹۹ | ۰۹:۰۰ کد : ۵۸۱۲ اسلاید شو اخبار
تعداد بازدید:۹۷
همایش آنلاین بین المللی کوید ۱۹ و نظام سلامت-درس های آموخته؛ دانشگاه علوم پزشکی زنجان
همایش آنلاین بین المللی کوید ۱۹ و نظام سلامت-درس های آموخته

کلید واژه ها: همایش آنلاین بین المللی کوید ۱۹ و نظام سلامت-درس های آموخته همایش آنلاین بین المللی کوید ۱۹ مرکز تحقیقات دانشجویی مرکز تحقیقات دانشجویی شاهرود کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی شاهرود دانشگاه علوم پزشکی شاهرود دانشگاه علوم پزشکی زنجان


نظر شما :