رفاهی

تعداد بازدید:۷۴۴

فعالیتهای رفاهی

الف) تشویق دانشجویان شاهد و ایثارگر

ب) ارائه خدمات تکثیر جزوه درسی و کتاب

ج) اعطای تسهیلات خرید کتاب به دانشجویان شاهد و ایثارگر