اهداف

تعداد بازدید:۷۹۰

 

        با عنایت به فرامین بنیانگذار نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران حضرت امام خمینی(ره) و رهبر فرزانه انقلاب حضرت آیت ا... خامنه ای(مدظله العالی)درخصوص رسیدگی همه جانبه به امور آموزشی٬ پژوهشی٬ فرهنگی و رفاهی یادگاران معزز شهدا و ایثارگران و ضرورت ارائه خدمات شایسته به این عزیزان و ارتقاء سطح علمی و فرهنگی دانشجویان معزز شاهد و ایثارگر، ستاد امور دانشجویان شاهد و ایثارگر دانشگاه( بعنوان مرجعی برای رسیدگی به امور آموزشی٬ پژوهشی٬ فرهنگی و رفاهی دانشجویان معزز شاهد و ایثارگران) با اهداف ذیل مشغول به انجام وظیفه می باشد.

اهداف

1-تحقق فرمان حضرت امام خمینی (ره) در مورخ 65/1/6 مبنی بر تلاش وافر دانشجویان معززشاهد و ایثارگر در راه تهذیب و تحصیل جهت کسب دانش و مهنویت اسلامی که امور جامعه خویش را به دست گیرند.

2-ترویج فرهنگ ایثار و شهادت و حفظ و حراست از آثار و پیام شهیدان و ایثارگران

3-ارائه خدمات شایسته باحفظ عزت و کرامت به دانشجویان معزز شاهد و ایثارگر در راستای ارتقای وضعیت آموزشی٬ فرهنگی و رفاهی آنان.

4-زمینه سازی برای مشارکت فعالانه دانشجویان شاهد و ایثارگر در عرصه های علمی٬ فرهنگی٬ پژوهشی٬ تحقیقاتی و اجتماعی در جهت رشد و اعالی بیشتر آنان.