طرح استاد مشاور

تعداد بازدید:۹۱۰

بسمه تعالی

 

طرح استاد مشاور

 

 مقدمه

در راستای تحقق فرمان حضرت امام خمینی ((ره)) مبنی بر لزوم رسیدگی به امور تحصیلی یادگاران گرانقدر شاهد و با عنایت به تاکیدات مقام معظم رهبری جهت تربیت فرهیختگان مدیر و متخصصانی متقی که ریشه در تبار خونین انقلاب اسلامی دارند طرح استاد مشاور جهت اجرا در دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی کشور تدوین گردید . هدف از تدوین این طرح ، تبیین اهداف ، وظایف ، تشکیلات و تعیین روابط حاکم بین اجزای سیستمی است که در جهت پیشگیری از بروز افت تحصیلی ایجاد زمینه های ارتقاء علمی بهبود و ضعیت تحصیلی و نهایتا حمایت منطقی مبتنی بر خود باوری دانشجویان شاهد ، با بهره مندی از ساتید و مدرسین برجسته دلسوز و متعهد دانشگاهها فعالیت می نماید .

هدف کلی :

بهبود وضعیت آموزشی ، فرهنگی و اجتماعی دانشجویان شاهد

اهداف جزئی :

1.شناسایی زمینه های آسیب پذیری دانشجویان شاهد و پیشگیری از بروز مشکلات آموزشی و رفع موانع موجود .

2 . هدایت ، کنترل و ارزیابی مستمر وضعیت آموزشی دانشجویان شاهد

3. مساعدت و حمایت منطقی و مبتنی برخودباوری دانشجویان شاهد دارای مشکل

4. شناسایی  عوامی غیر آموزشی موثر بر وضعیت آموزشی دانشجویان شاهد و تلاش در جهت رفع آنها

راهبردها

1.نظارت مستمر بر روند تحصیلی دانشجویان با استفاده از پرونده آموزشی آنها

2.ایجاد ارتباط صمیمانه برای شناسایی استعداد ها و نیاز های تحصیلی ، عاطفی و رفاهی دانشجویان

3.تلاش برای یافتن راه حل های مناسب در چهار چوب قوانین و امکانات و پیگیری لازم برای کمک به رشد و شکوفائی استعداد ها ، تعیین نیازها و رفع موانع

جایگاه استاد مشاور :

1.استاد مشاور همان نقش استاد راهنمای تحصیلی می باشد که علاوه بر اجرای بند 1 از به موضوعات موثر بر روند تحصیلی دانشجو مذکور در بندهای 2 و 3، نیز توجه ویژه خواهد داشت .

2 . ستاد مشاور دانشجویان شاهد ، از سوی معاونت آموزشی دانشگاه بعنوان استاد راهنمای آنان نیز شناخته شده و کلیه عملیات ثبت نام ، اخذ و حذف واحد اضطراری ، حذف ترم ، تغییر رشته و انتقال دانشجو باید به تایید استاد مشارو برسد . در هر صورت دانشجویان نباید استاد راهنمای دیگری غیر از استاد مشاور خود داشته باشند.

3 . استاد مشاور مسئولیت اجرایی در رفع موانع  تحصیلی مانند مسائل رفاهی ، علمی ، عاطفی ، فرهنگی و ..... ندارد بلکه با ارجاع به موقع مشکلات به مراجع ذیربط پیش بینی شده در طرح ، نقش خویش را در رفع موانع ایفاء می کند .

شرایط دانشجویانی که تحت پوشش طرح استاد مشاور قرار می گیرند:

1.کلیه دانشجویان جدید الورود

2. کلیه دانشجویانی که در ترم ارفاتی قرار می گیرند.

3. دانشجویانی که حداقل دارای 2 بار مردودی در آزمون جامع علوم پایه باشند.

4.دانشجویانی که دارای مشورطی ترم اول یا 2 ترم مشروطی در 2 سال اخیر بوده اند.

5. دانشجویان که در معرض خطر کسر سنوات تحصیلی می باشند.

6. کلیه دانشجویانی که بنا به نظر مرکز مشاوره دانشگاه دانشکده می بایست استا مشاور داشته باشند.

7. پذیرش سایر دانشجویان شاهد و ایثارگر بنا به شرایط خاص فرهنگی ، روانشناختی ، آموزشی و .... بنا به نظر و تشخیص دبیر ستاد شاهد و ایثار گر و با ذکر علت می باشد .


لینک دانلود فایل