معرفی

تعداد بازدید:۷۷۶
معرفی

آقای دکتر رضا چمن

ریاست دانشگاه و رئیس ستاد امور شاهد و ایثارگران

رشته اپیدمیولوژی

مرتبه علمی: استاد

 

 

آقای مهدی کلاتهایی

مدیر امور شاهد و ایثارگران

راههای ارتباطی: 02332395054

 

فاطمه سادات هژبر

کارشناس امور دانشجویان شاهد و ایثارگر

راههای ارتباطی: 02332393098

پست الکترونیکی:sadat_h45@shmu.ac.ir