معرفی

تعداد بازدید:۱۱۳۱
معرفی

آقای دکتر حسین شیبانی

ریاست دانشگاه و رئیس ستاد امور شاهد و ایثارگران

رشته: قلب و عروق

مرتبه علمی: استادیار

 

 

آقای مهدی کلاتهایی

مدیر امور شاهد و ایثارگران

راههای ارتباطی:  02332395054 داخلی 124

 

فاطمه سادات هژبر

کارشناس امور دانشجویان شاهد و ایثارگر

راههای ارتباطی: 02332393098 داخلی 508

پست الکترونیکی:sadat_h45@shmu.ac.ir