فرهنگی، ورزشی

تعداد بازدید:۱۳۰۷

فرهنگی - ورزشی

* معرفی دانشجویان جهت استفاده رایگان از سالن های ورزشی و کلاسهای آموزشی از جمله شنا و ...

* معرفی دانشجویان شاهد جهت استفاده رایگان و بدون قرعه کشی از اردوهای فرهنگی 

* رسیدگی به مشکلات احتمالی اسکان دانشجویان