خدمت رسانی فوری شبکه بهداشت و درمان میامی در شرایط بحران سیل (منطقه کالپوش)

۲۱ آبان ۱۴۰۲ | ۱۱:۲۶ کد : ۱۴۰۶۱ اخبار اخبار تصویری
تعداد بازدید:۲۵۶
بارش های اخیر در منطقه کالپوش و رضوان منجر به وقوع سیل شد و آسیب‌های فراوانی در پی این حادثه رخ داد. در همین راستا دکتر علیزاده مدیریت شبکه بهداشت و درمان میامی از مناطق آسیب دیده در سوداغلن ، رضوان و کالپوش بازدید میدانی داشته وبا تشکیل کمیته کارگروه سلامت در حوادث غیر مترقبه و پدافند غیر عامل بر تداوم خدمت رسانی با توجه به شرایط بحرانی سیل نظارت داشت.
خدمت رسانی فوری شبکه بهداشت و درمان میامی در شرایط بحران سیل (منطقه کالپوش)

تهدید منابع آب آشامیدنی در مناطق شهری و روستایی،اقدامات مدیریتی و عملیاتی درون بخشی و بین بخشی گسترده ای در راستای پدافند غیر عامل و پیشگیری از آلودگی آب شرب وجلوگیری از بیماریهای منتقله از آب توسط بازرسان بهداشت محیط و بهورزان مراکز خدمات جامع سلامت مناطق سیل زده کالپوش صورت گرفت.

در این بازدیدها دکتر علیزاده، کارشناسان ستاد شبکه میامی و معاونت بهداشتی، بهورزان و همکاران مرکز نامنیک و بهورزان در راستای نکات بهداشتی بعد از سیل  و بررسی شرایط منطقه حضور فعال و موثر داشتند

. براساس مصوبات دومین کمیته کارگروه سلامت در حوادث غیر مترقبه و پدافند  غیر عامل پس از وقوع سیل در منطقه کالپوش، بازدید از تانکرهای آبرسانی،کلرسنجی و کلر زنی توسط بازرسان بهداشت محیط و بهورزان مرکز نامنیک و سوداغلن با هدف سالم‌سازی آب و پیشگیری از بیماری های گوارشی و منتقله از آب صورت گرفت. نظارت ، کنترل، مشاوره و راهنمایی مردم منطقه توسط کارشناسان شبکه بهداشت  و درمان میامی ادامه دارد.

گزارش و اقدامات انجام شده در چهارمین روز مدیریت بلایا بشرح ذیل است:

  1. تشکیل جلسه هیات امنایی بهداشتی با حضورکارشناسان محترم ستادی آقای مهندس کیقبادی ؛ آقای نوروزی ؛ خانم مهندس یگانه و دهیاران و شوراهای منطقه
  2. تشکیل جلسه شورای بهورزی خانه بهداشت نامنیک با اجرای برنامه ملی عملیات پاسخ بهداشت محیط و بهداشت عمومی در برابر بلایا
  3. تشکیل جلسه شورای بهورزی خانه بهداشت قوشه دگرمان با حضور آقای علی نوروزی ؛ امین براتی و کارشناس بهداشت محیط رضا بیابانی

 ۴- پایش وحضور کارشناسان محترم معاونت بهداشتی خانم مهندس آشوری و خانم مهندس لشکری

 ۵- نمونه برداری از آب شرب شهر رضوان جهت سنجش کدورت

 ۶-نمونه برداری میکروبی از شبکه توزیع روستای نامنیک ؛ شهر رضوان و مخزن ذخیره روستای قوشه دگرمان

 ۷-کلرسنجی توسط کارشناس بهداشت محیط از شبکه آبرسانی روستای نامنیک؛ قوشه دگرمان و شهر رضوان

 ۸- بازدید از سامانه آبرسانی روستای قوشه دگرمان به همراه کارشناسان محترم بیماریها و بهداشت محیط

 ۹-بارگزاری مطالب آموزشی درفضای مجازی و گروهای مردمی با اقدامات بهداشتی بعد از وقوع سیل

 ۱۰- بازدید و پایش از خانه بهداشت رضوان توسط مدیرگروه بهداشت محیط و بیماریهای شبکه بهداشت و درمان شهرستان میامی و مسئول بلایای شبکه خانم مهندس یگانه

۱۱- پیگیری تلفنی با اداره آب و فاضلاب شهرستان میامی جهت کلر صفر روستای نامنیک ؛ قوشه درمان و همچنین کلر نامطلوب شهررضوان

 ۱۲- تکمیل فرم سیترپ و گزارش روزانه توسط بهورزان

 


نظر شما :