خدمات الکترونیک

شناسنامه خدمت

عنوان خدمت

بستر ارائه خدمت

۱۶۰۶۱۰۱۲۱۰۳

رسیدگی و پاسخگویی به شکایات مردمی

۰۲۳۳۲۳۹۰۴۲۶

۱۸۰۴۱۰۲۶۱۰۰

ثبت نام و برگزاری آزمون

 

 

۱۸۰۴۱۰۲۶۱۰۱

رسیدگی به شکایات داوطلبان آزمون ها

 

 

۱۸۰۴۱۰۲۶۱۰۲

ارزشیابی آزمون های علوم پزشکی

 

 

۱۸۰۴۱۶۲۵۰۰۰

پرتال دانشجویی صندوق رفاه

 

 

 

سامانه تسهیلات رفاهی کارکنان

 

 

 

سامانه علم سنجی اعضای هیئت علمی

 

 

۱۸۰۵۱۰۲۴۰۰۰

آموزش مستمر جامعه پزشکی

 

 

 

سامانه نقل و انتقالات

 

 

 

ارتقاء آگاهی و آموزش الکترونیکی در حوزه سلامت

 

 

۱۶۰۴۱۰۲۱۰۰۰

تشکیل پرونده الکترونیک سلامت

 

 

۱۶۰۲۱۰۲۰۰۰۰

خدمات پزشک خانواده

 

 

۱۶۰۲۱۰۱۳۱۰۰

سامانه صدور پروانه ها و مدیریت اطلاعات موسسات

   
۱۶۰۵۱۰۱۲۱۰۵

اجرا و مشارکت در طرح و پروژه های تحقیقاتی

۰۲۳۳۲۳۹۴۴۹۹

۱۶۰۲۱۰۱۸۱۰۲

مجوز کار با اشعه در مراکز پرتوپزشکی

 

 

۱۶۰۴۱۰۱۶۰۰۰

مراکز پاسخگویی سلامت

 

۱۴۹۰

۱۶۰۴۱۰۱۷۰۰۰

صدور کارت بهداشت

 

 

۱۶۰۴۱۰۱۸۱۰۰

صدور گواهینامه آموزش بهداشت عمومی

 

 

۱۶۰۳۱۰۱۴۱۰۱

صدور گواهی وضعیت خدمت (پایان طرح) در توزیع پزشکان

   
۱۶۰۳۱۰۱۴۱۰۲

صدور معرفینامه در توزیع پزشکان

   
۱۶۰۲۱۰۱۳۱۰۱ تمدید پروانه موسسات پزشکی    
۱۶۰۲۱۰۱۳۱۰۲ ابطال پروانه موسسات پزشکی بر اساس اعلام تعزیرات پزشکی    
۱۶۰۲۱۰۱۳۱۰۳ اصلاحات مورد بر اساس تقاضای موسسه پزشکی    
۱۰۰۳۱۰۲۸۱۰۰ جذب اعضای هیات علمی    
۱۰۰۳۱۰۲۸۱۰۱ ارتقای اعضای هیات علمی    
۱۳۰۱۱۰۲۹۱۰۰ معرفی اعضای هیات علمی دانشگاه ها به بانک های عامل جهت دریافت وام مسکن    
۱۳۰۱۱۰۲۹۱۰۱ معرفی افراد ستادی به بانک مربوطه جهت دریافت وام مسکن    
۱۳۰۱۱۰۲۹۱۰۲ نظارت بر انجام امور مربوط به پرداخت تسهیلات خرید و ساخت مسکن توسط بانک ها و رفع مشکلات احتمالی    
۱۳۰۱۱۰۲۹۱۰۳ درخواست صدور و تمدید ‍پروانه طبابت    
۱۳۰۱۱۰۲۹۱۰۴ درخواست جذب ۸۹ روزه