دومین صورتجلسه شورای پژوهشی واحد توسعه تحقیقات بالینی در سال ۱۳۹۹

این جلسه در تاریخ ۱۳۹۹/۲/۲۷ در ساعت ۱۲ با حضور ۵ نفر از اعضای شورای پژوهشی واحد توسعه تحقیقات بالینی برگزار گردید. مصوبات این جلسه به شرح زیر می باشد:

  1. طرح پژوهشی آقای دکتر امیر نویانی  با عنوان « رویکرد تشخیصی و درمانی در مرد میانسال با شک به Saddle PE (گزارش مورد)» پس از طرح در شورا بدون اصلاحات تصویب شد.
  2. طرح پژوهشی خانم سمیه رضایی با عنوان « بررسی تاثیر مداخله ارتباطی ساختارمند بر اضطراب و استرس اعضای خانواده بیماران کاندید جراحی الکتیو » پس از انجام اصلاحات بدون طرح مجدد در شورا تصویب شد.
  3. طرح پژوهشی آقای سلمان دلیری با عنوان « بررسی میزان بروز و پراکندگی جغرافیایی  سرطان های مری، کبد، کولورکتال، پروستات و مثانه در استان خوزستان با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS) بین سال های ۱۳۹۵-۱۳۸۸ » پس از طرح در شورا بدون اصلاحات تصویب شد.