ششمین صورتجلسه شورای پژوهشی واحد توسعه تحقیقات بالینی در سال ۱۳۹۹

این جلسه در تاریخ ۱۳۹۹/۹/۲۵ در ساعت ۱۲ با حضور ۵ نفر از اعضای شورای پژوهشی واحد توسعه تحقیقات بالینی برگزار گردید. مصوبات این جلسه به شرح زیر می باشد:

  1. طرح پژوهشی دکترحسین شیبانی با عنوان « بررسی وضعیت کیفیت خواب افراد مبتلا به کووید19 وتعیین ارتباط أن با درگیرهای قلبی عروقی » پس از انجام اصلاحات بدون طرح مجدد در شورا تصویب شد.
  2. طرح پژوهشی آقای اسماعیل شریعتی با عنوان « بررسی تاثیر گروه های حمایتی همتا مبتنی بر مولتی مدیا بر اضطراب بیماران مبتلا به COVID-19: یک کارآزمایی بالینی تصادفی موازی» پس از انجام اصلاحات بدون طرح مجدد در شورا تصویب شد.