سومین صورتجلسه شورای پژوهشی واحد توسعه تحقیقات بالینی در سال ۱۳۹۹

این جلسه در تاریخ ۱۳۹۹/۳/۷ در ساعت ۱۲ با حضور ۶ نفر از اعضای شورای پژوهشی واحد توسعه تحقیقات بالینی برگزار گردید. مصوبات این جلسه به شرح زیر می باشد:

  1. طرح پژوهشی آقای دکتر احمد رنجبر با عنوان « بررسی کمی تظاهرات سی تی اسکن در بدو بستری بیماران کووید ۱۹ به وسیله هوش مصنوعی » پس از طرح در شورا بدون اصلاحات تصویب شد.
  2. طرح پژوهشی خانم سمیه رضایی با عنوان « بررسی میزان شیوع استرس پس از سانحه (PTSS)  و عوامل خطر مرتبط با آن در کارکنان شاغل در بیمارستان های مرکز درمان کرونا تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی شاهرود در سال ۱۳۹۹ » پس از طرح در شورا بدون اصلاحات تصویب شد.
  3. طرح پژوهشی خانم سمیه رضایی با عنوان « بررسی ارتباط بین هوش معنوی و سندرم استرس پس از سانحه(PTSD) در بیماران مبتلا به کووید۱۹ در شهرستان شاهرود طی سال ۱۳۹۹ » پس از انجام اصلاحات با طرح مجدد در شورا تصویب شد.