هفتمین صورتجلسه شورای پژوهشی واحد توسعه تحقیقات بالینی در سال ۱۳۹۹

این جلسه در تاریخ ۱۳۹۹/۱۱/۲۵ در ساعت ۱۲ با حضور ۸ نفر از اعضای شورای پژوهشی واحد توسعه تحقیقات بالینی برگزار گردید. مصوبات این جلسه به شرح زیر می باشد:

  1. طرح پژوهشی آقای دکتر حسین شیبانی با عنوان « بررسی اثر مصرف داروی گیاهی کراتاگوس برکنترل فشار خون در بیماران مبتلا به فشار خون مراجعه کننده به بیمارستان امام حسین شاهرود » پس از انجام اصلاحات با طرح مجدد در شورا مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
  2. طرح پژوهشی خانم دکتر مژگان سبزواری با عنوان « مقایسه تاثیر فنتانیل با میدازولام در کنترل درد بیماران ترومایی» پس از انجام اصلاحات بدون طرح مجدد در شورا تصویب شد.
  3. طرح پژوهشی آقای دکترحسین شیبانی با عنوان « بررسی ارتباط عزت نفس، خودکارامدی وهوش معنوی با فشارخون کنترل نشده و مقاوم به درمان در بیماران مراجعه کننده به کلینیک فشارخون بیمارستان امام حسین شاهرود درسال۱۳۹۹ » مورد تصویب قرار نگرفت.