اخبار

پیام تبریک دکتر میرزایی معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی شاهرود بمناسبت روز ملی جوان و هفته جوان

پیام تبریک دکتر میرزایی معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی شاهرود بمناسبت روز ملی جوان و هفته جوان جدید

دکتر میرزایی معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی شاهرود در پیامی روز ملی جوان و هفته جوان را تبریک گفتند:

ادامه مطلب
برگزاری کمیته بهداشت کارگروه سلامت در حوادث و بلایا و پدافند غیرعامل و همچنین جلسه درون بخشی کارگروه سلامت و امنیت غذایی (ساغ)
برگزاری کمیته بهداشت کارگروه سلامت در حوادث و بلایا و پدافند غیرعامل و همچنین جلسه درون بخشی کارگروه سلامت و امنیت غذایی (ساغ)

برگزاری کمیته بهداشت کارگروه سلامت در حوادث و بلایا و پدافند غیرعامل و همچنین جلسه درون بخشی کارگروه سلامت و امنیت غذایی (ساغ)

ادامه مطلب
اطلاعیه پذیرش و جذب بهورز دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی شاهرود

اطلاعیه پذیرش و جذب بهورز دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی شاهرود

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شاهرود برای تامین بهورز مورد نیاز خود در خانه های بهداشت روستاهای تابعه طبق مفاد دستورالعمل اجرایی پذیرش و جذب بهورز مصوب هیات امناء تعداد ۲۹ نفر زن/ مرد از بین افراد واجد شرایط و بومی روستا بشرح جدول پیوست را از طریق امتحان عمومی، تخصصی، مصاحبه و گزینش برای پذیرش و تربیت رشته شغلی بهورزی استخدام می نماید.

ادامه مطلب