فنآوری اطلاعات و آمار

تعداد بازدید:۱۲۵۵

سرپرست واحد: مرجان فرخ وند - ملیحه شبان زاده 


شرح وظایف:

پشتیبانی از HIS و زیرسیستم های مربوطه

پشتیبانی از سیستم های نرم افزار تعهدی، کارگزینی و حقوق در بیمارستان

پشتیبانی، ارتقا و رفع مشکلات سخت افزاری-نرم افزاری و سامانه های بیمارستان

بهبود، بهینه سازی و رفع مشکلات وایرلس  و وایبربس شبکه بیمارستان