فناوری اطلاعات و آمار

 

ملیحه شبان زاده

 

  کارشناس ارشد مهندسی کامپیوتر  

گرایش هوش مصنوعی

 

شبکه بهداشت و درمان شهرستان میامی

02332624602  داخــلــی 240

          


شرح وظایف واحد فناوری اطلاعات

 • −       مطالعه وارزیابی پیشرفتهای حاصله در زمینه فناوری سخت افزار ونرم افزار به منظور ارتقای سطح کارایی واحد مربوط  
 • −       بررسی وتاییدتقاضاهای رسیده از نقطه نظر فنی وامکانات موجود برای ارائه خدمات مربوط.
 • −       اظهار نظر درمورد سیستمهای طراحی شده با امکانات سخت افزاری ونرم افزاری موجود.
 • −       مونتاژ ، رفع عیب و تعمیر سخت افزار مراکز، خانه های بهداشت و ستادمرکزی
 • −       نصب، ارتقا، رفع اشکال ، عیب یابی ، خدمات پشتیبانی و به روز رسانی برنامه های نرم افزاری در دست اجرا در واحدهای مختلف
 • −       اجرا وبکارگیری آخرین یافته های فن آوری اطلاعات به منظور ارتقای توانمندی واحد مربوطه .
 • −       نظارت برکاربرد مناسب فناوری اطلاعات درواحد مربوطه به منظور بهره وری سیستم.
 • −       پیش بینی آموزشهای لازم درخصوص فناوری اطلاعات (IT) وبرنامه ریزی مشخص در این زمینه به منظور ارتقای توان تخصصی کارکنان
 • −       برنامه ریزی لازم در خصوص نگهداری واستفاده بهینه از امکانات.
 • −       مطالعه واظهار نظر در خصوص طراحی وپیاده سازی سیستمهای کاربردی.
 • −       اظهار نظر درخصوص نوآوریها وطراحیهای جدید فن آوری اطلاعات.
 • −       تهیه گزارشات مورد نیاز برای مقام بالاتر.
 • −        ارتباط مستمر با واحدها و رفع اشکالات و نیازهای کاربران
 • −        انتقال تصمیمات مدیریت فناوری اطلاعات به حوزه مربوطه
 • −        انتقال نظرات و نیازها ( حسب عملکرد حوزه مربوطه ) به مدیریت فناوری اطلاعات
 • −        پاسخ به مکاتبات اداری در موعد مقرر
 • −        ارائه گزارشات لازمه و مرتبط در موعد مقرر