اخبار - آرشیو

برگزاری کارگاه آنلاین معرفی دوره پزشک پژوهشگر

برگزاری کارگاه آنلاین معرفی دوره پزشک پژوهشگر

مرکز تحقیقات علوم رفتاری و اجتماعی در سلامت با همکاری مرکز تحقیقات دانشجویی کارگاه آنلاین معرفی دوره پزشک پژوهشگر با سخنرانی جناب آقای دکتر میررضایی در روز دوشنبه ۰۸ دی ماه ۹۹ ساعت ۱۳ برگزار می کند.

ادامه مطلب