اخبار - آرشیو

برنامه رویداد استارتاپی با موضوع کسب و کارهای سلامت محور در دوران کرونا و پساکرونا

برنامه رویداد استارتاپی با موضوع کسب و کارهای سلامت محور در دوران کرونا و پساکرونا

برگزاری رویداد مجازی استارت آپی با موضوع " کسب و کارهای سلامت محور در دوران کرونا و پسا کرونا" ۲۵ لغایت ۳۱ خرداد ۱۴۰۰ - برگزار کننده : مرکز رشد فناوری سلامت دانشگاه علوم پزشکی شاهرود - افراد مجاز به شرکت در رویداد: کلیه دانشجویان رشته های مختلف علوم پزشکی در همه مقاطع تحصیلی - هدف از برگزاری رویداد: ارتقای فرهنگ کسب و کار و کارآفرینی در حوزه علوم پزشکی

ادامه مطلب