اخبار - آرشیو

اولویتهای پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی شاهرود در اهمیت صیانت از جمعیت

معاونت تحقیقات و فناوری و مرکز تحقیقات علوم رفتاری و اجتماعی در سلامت از طرحهای مرتبط با این موضوع که به منظور شناسایی موانع ازدواج، نگرش جوانان به ازدواج وفرزندآوری، مشکلات مردم درخصوص توسعه خانواده و ... طراحی می شوند، حمایت ویژه کرده و جزو اولویتهای پژوهشی دانشگاه میباشد.

ادامه مطلب
برگزاری مجموعه کارگاه‌های "تفکر نقادانه و تصمیم‌گیری آگاهانه" ویژه دانشجویان منطقه یک آمایشی

برگزاری مجموعه کارگاه‌های "تفکر نقادانه و تصمیم‌گیری آگاهانه" ویژه دانشجویان منطقه یک آمایشی

کارگاه‌های "تفکر نقادانه و تصمیم‌گیری آگاهانه" در منطقه یک آمایشی، توسط دانشگاه علوم‌پزشکی شاهرود با همکاری مرکز کاکرین ایران، در تاریخ‌های ۳۰ بهمن‌ماه لغایت ۴ اسفندماه (ساعت ۱۶ الی ۱۹) برگزار می‌گردد.

ادامه مطلب