اخبار - آرشیو

دومین کنگره بین المللی تغذیه ورزشی ایران و ششمین همایش پژوهشی سالیانه

دومین کنگره بین المللی تغذیه ورزشی ایران و ششمین همایش پژوهشی سالیانه

دومین گنگره بین المللی تغذیه ورزشی و ششمین همایش سالیانه دانشگاه علوم پزشکی استان سمنان در تاریخ ۲۱ ام و ۲۲ام آبان ماه…

ادامه مطلب