اخبار مرکز

وبینار «چگونگی نگارش یک خلاصه سـیاستی برای طرحهای پژوهشـی»

وبینار «چگونگی نگارش یک خلاصه سـیاستی برای طرحهای پژوهشـی»

مرکز تحقیقات علوم رفتاری و اجتماعی در سلامت در نظر دارد وبینار «چگونگی نگارش یک خلاصه سـیاستی برای طرحهای پژوهشـی» با تدریس سرکارخانم دکتر مژگان فردید برای اعضای هیات علمی دانشگاه ها و دانشجویان تحصیلات تکمیلی و پژوهشگران علاقمند در حوزه سلامت برگزار نماید.

ادامه مطلب