کارگاههای مرکز

وبینار «چگونگی نگارش یک خلاصه سـیاستی برای طرحهای پژوهشـی»

وبینار «چگونگی نگارش یک خلاصه سـیاستی برای طرحهای پژوهشـی»

مرکز تحقیقات علوم رفتاری و اجتماعی در سلامت در نظر دارد وبینار «چگونگی نگارش یک خلاصه سـیاستی برای طرحهای پژوهشـی» با تدریس سرکارخانم دکتر مژگان فردید برای اعضای هیات علمی دانشگاه ها و دانشجویان تحصیلات تکمیلی و پژوهشگران علاقمند در حوزه سلامت برگزار نماید.

ادامه مطلب
برگزاری وبینار کشوری « چگونه خوب سالمند شویم؟»

برگزاری وبینار کشوری « چگونه خوب سالمند شویم؟»

مرکز تحقیقات علوم رفتاری و اجتماعی در سلامت دانشگاه علوم پزشکی شاهرود در نظر دارد وبینار کشوری «چگونه خوب سالمند شویم؟» را توسط جناب آقای دکتر علی دادگری، عضو هیأت علمی و دکترای بهداشت سالمندی، روز پنجشنبه ۳۰ دی ۱۴۰۰ ساعت ۱۷ الی ۱۹ بصورت مجازی در محیط اسکای روم برگزار نماید. جهت شرکت در کارگاه و دریافت گواهی، ثبت نام در سامانه پژوهان الزامی است.

ادامه مطلب
برگزاری کارگاه کشوری «نابرابری در سلامت»

برگزاری کارگاه کشوری «نابرابری در سلامت»

مرکز تحقیقات علوم رفتاری و اجتماعی در سلامت دانشگاه علوم پزشکی شاهرود، در نظر دارد کارگاه کشوری «نابرابری در سلامت» را توسط سرکار خانم دکتر مریم خرم روز، عضو هیئت علمی این مرکز، روز شنبه ۱۸ دی ۱۴۰۰ ساعت ۱۲:۳۰ الی ۱۴:۳۰ بصورت مجازی در محیط اسکای روم برگزار نماید.

ادامه مطلب
برگزاری دومین جلسه از سری وبینارهای کشوری با عنوان «چگونه مقالات علمی را داوری کنیم؟»

برگزاری دومین جلسه از سری وبینارهای کشوری با عنوان «چگونه مقالات علمی را داوری کنیم؟»

مرکز تحقیقات علوم رفتاری و اجتماعی در سلامت دانشگاه علوم پزشکی شاهرود، در نظر دارد دومین جلسه از سری وبینارهای کشوری چگونگی داوری مقالات علمی با عنوان «چگونه به کامنت های داوران مقاله پاسخ دهیم؟» را روز شنبه ۴ دی ۱۴۰۰ ساعت ۱۳ الی ۱۵ توسط سرکار خانم دکتر فریده صادقیان، عضو هیأت علمی مرکز تحقیقات علوم رفتاری و اجتماعی در سلامت، به صورت مجازی در محیط اسکای روم برگزار نماید.

ادامه مطلب