ثبت و تصویب پروپوزال طرح تحقیقاتی غیر پایان نامه ای

تعداد بازدید:۱۶۰۵

عنوان خدمت: تصویب پروپوزال طرح تحقیقاتی طرحهای غیر پایان نامه ای

 

شناسه:

تصویب پروپوزال غیر پایان نامه ای

 

نوع خدمت: پژوهش 

شرح خدمتارائه و فرایند بررسی و تصویب پروپوزال طرحهای تحقیقاتی غیر پایان نامه ای، در بازه های زمانی مشخص و مطابق با اطلاعیه و فلوچارت فراخوان طرحهای غیر پایان نامه ای انجام خواهد شد.

مدارک لازم برای انجام خدمت:

فرم تکمیل شده پروپوزال که توسط مجری طرح،در سامانه پژوهان ثبت و ارسال خواهد شد.

 

نام کارشناس: ریحانه السادات حسینی نژاد

 تلفن تماس: ۳۲۳۹۵۰۵۴ - داخلی ۵۱۲

 

مراحل گردش کار:

منطبق با فلوچارت  که در سایت معاونت تحقیقات و فناوری قابل دسترس میباشد.

 

عنوان و لینک سامانه مربوطه: سامانه مدیریت اطلاعات تحقیقاتی (پژوهان)

 

راهنمای استفاده از سامانه برای دریافت خدمات مذکور:

۱-ورود  به سامانه مدیریت اطلاعات تحقیقاتی دانشگاه (پژوهان) با استفاده از نام کاربری و رمز عبور.
" برای دسترسی به سامانه پژوهان، از مرورگر Mozilla  یا  Google chrome  استفاده شود"
۲- انتخاب گزینه "طرح/پروژه جدید"
۳- انتخاب یکی از گروه های آموزشی دانشکده مورد نظر، یا یکی از مراکز تحقیقاتی زیرمجموعه پژوهشکده ها، یا یکی از واحدهای توسعه تحقیقات بالینی بیمارستانها، یا یکی از واحدهای HSR ، یا یکی از کمیته های تحقیقات دانشجویی، یا مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی )
۴- تکمیل فرم پروپوزال( با امکان لینک دسترسی به فرم پروپوزال، راهنمای تدوین هزینه های پروپوزال،اولویتهای پژوهشی)
۵- وارد کردن اطلاعات پروپوزال در سامانه و ذخیره کردن آن. ضمنا فایل فرم تکمیل شده پروپوزال نیز در همین صفحه پیوست گردد.
۶- کلیک گزینه "ارسال به کارشناس"

 

« بازگشت »

کلید واژه ها: میز خدمت پژوهش

آخرین ویرایش۲۶ آبان ۱۳۹۹