ثبت اطلاعات دانش آموختگان

دانش آموخته عزیز سلام؛

ضمن آرزوی سلامتی و بهروزی و موفقیت برای شما، خواهشمند است به منظور حفظ ارتباط با دانشکده و دریافت نظرات و پیشنهادات شما جهت ارتقای کیفیت آموزشی رشته های دانشکده پیراپزشکی، فرم ذیل را به دقت تکمیل فرمایید.

ثبت اطلاعات دانش آموختگان
 • 0
 • اطلاعات شخصی
  1
 • نام و نام خانوداگی*
  2
 • کد ملی*ده رقم را کامل وارد کنید
  3
 • تاریخ تولد*
  4
 • اطلاعات تحصیلی
  5
 • رشته تحصیلی/مقطع*
  6
 • سهمیه قبولی*
  7
 • شماره دانشجویی*
  8
 • سال دانش آموختگی*
  9
 • معدل کل*
  10
 • سوابق شغلی و حرفه ای
  11
 • شغل قبلی*
  12
 • شغل فعلی*
  13
 • تلفن همراه*
  14
 • تلفن ثابت*کد شهرستان وارد شود
  15
 • آدرس ایمیل*
  16
 • آدرس منزل*
  17
 • آدرس محل کار*
  18
 • سوابق علمی بعد از دانش آموختگی
  19
 • قبولی در کنکور مقاطع بالاتر؟*رشته و دانشگاه قبولی را وارد نمایید.
  20
 • فعالیت های آموزشی*
  21
 • فعالیت های پژوهشی*
  22
 • طرح های تحقیقاتی/ ابداعات*
  23
 • افتخارات و جوایز*
  24
 • سایر موارد*
  25
 • ارزیابی رشته
  26
 • با توجه به موقعیت جدید شغلی و تجربه خود از رشته تحصیلی و تحصیل در این دانشکده، چه موضوعات آموزشی را ارتقای سطح رشته تحصیلی خود لازم می دانید؟*
  27
 • پیشنهادات خود را برای بالابردن سطح کیفیت رشته تحصیلی خود بفرمایید.*
  28