معرفی دانشکده

تعداد بازدید:۵۶۸۰

 

 

 

 

 

 

 

       

                       

                                                                                                                                                                                                                                                                     دانشکده پیراپزشکی 

برنامه استراتژیک

تدوین:

کمیته برنامه ریزی دانشکده پیراپزشکی

1410-1402

 

اعضای کمیته برنامه ریزی استراتژیک دانشکده پیراپزشکی

دکتر رضا  جعفری رئیس  دانشکده پیراپزشکی

 دکتر رضا مسکنی معاون آموزشی دانشکده پیراپزشکی

دکتر حیدر تولی مدیر گروه تصویر برداری پزشکی

دکتر حسین باقری مدیرگروه هوشبری

خانم زروج حسینی مدیر گروه اتاق عمل

دکتر فاطمه عسگریان مدیر گروه علوم آزمایشگاهی

دکتر امین گلاب پور  مدیر گروه فناوری اطلاعات سلامت_

دکتر مسلم جعفری ثانی مسئول EDO

مقدمه

امروزه سازمان ها و نهادها تحت تاثیر ارتباط با سازمان های داخلی و یا خارجی قرار می گیرند که همین امر موجب ایجاد فرصت ها، تهدید ها و چالش های پیش بینی نشده ای خواهد شد.. از این رو، ضروری است که سازمان ها، برنامه ریزی های خود را با شرایط واقعی تطبیق داده و با در نظرگرفتن نقاط قوت و ضعف خود اهداف بلند مدت را تنظیم نموده و برای دستیابی به این اهداف اقدام به انتخاب استراتژی هایی نمایند که با تکیه بر قوت ها و با بهره گیری از فرصتها، ضعفها را کاهش داده و از تهدیدها پرهیز کنند و با اجرای صحیح این برنامه باعث موفقیت سازمان در میدان رقابت شوند.

برنامه ریزی استراتژیک موجب:   

 • کمک به اتخاذ  تصمیمات اساسی
 • تخصیص  زمان و منابع برای فرصت های تعیین شده
 • ایجاد هماهنگی لازم در اجرای تاکتیکهایی که برنامه را به سرانجام میرسانند
 • ایجاد یک چارچوب برای ارتباط داخلی بین کارکنان
 • فراهم نمودن اولویتها در قالب یک برنامه زمانی مشخص
 • ایجاد مزیتی برای سازمان در مقابل رقیبان
 • علاقمند شدن مدیران به سازمان
 • فراهم کردن  شرایط لازم جهت  واکنش در برابر تغییرات
 • تعیین نیازهایی که برای تعریف مجدد سازمان ضروری است
 • ایجاد بستر مناسب برای دستیابی به اهداف از پیش تعیین شده
 • کمک به مدیران جهت درک روشنتری از سازمان خود
 • تسهیل شناخت فرصتهای بازارهای آینده
 • ارائه دید هدفمند از مسائل مدیریت سازمانی
 • ارائی یک قالب برای بازنگری و اجرای برنامه ها
 • ایجاد مبنایی برای تعیین مسئولیت افراد ارائه و به موجب آن افزایش انگیزش
 • ایجاد انگیزه برای داشتن یک روش هماهنگ، یکپارچه و همراه با اشتیاق لازم از سوی افراد سازمان در برخورد با مسائل و فرصتها
 • تشویق و ترغیب تفکر آینده نگر در کارکنان سازمان
 • کارکرد بهتر سازمان و برخورد مناسب با چالش های ایجاد شد

ذینفعان داخلی:

مرکز مطالعه و توسعه آموزش  پزشکی  ،گرو های آموزشی ، کارکنان ، مراکز آموزشی درمانی، حوزه پزشکی جامعه نگر، اعضا هیات علمی، دانشجویان، ریاست دانشگاه، معاونت آموزشی و سایر معاونت های دانشگاه، مدیریت امور دانشجویی،

ذینفعان خارجی:

مراکز درمانی، درمانگاه ها، مراکز خیریه ( مردم ، NGO ها ) مثلا"انجمن های تخصصی پزشکی و دندانپزشکی(سازمان نظام پزشکی، سازمان نظام پرستاری، دانشگاه آزاد اسلامی، فارغ التحصیلان، هیات امنای دانشگاه، هیات ممیزه، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، معاونت آموزشی وزارت متبوع، واحدهای بهداشتی درمانی، جامعه، بیمه ها، سازمان های دولتی ) مدیریت برنامه ریزی، مرکز IT، استانداری، فرمانداری ها، بخشداری ها، آموزش و پرورش، بهزیستی، صداو سیما و...(،سازمان های خصوصی )

اولویت های دانشکده پیراپزشکی

 1. مددجویان و دریافت کنندگان خدمات بهداشتی درمانی
 2. پرسنل بهداشتی و درمانی شاغل در مراکز بهداشتی درمانی وابسته به دانشگاه
 3. پرسنل بهداشتی و درمانی شاغل در مراکز بهداشتی درمانی بخش خصوصی
 4. مدیران بخش بهداشت و درمان ، معاونت های پژوهشی، آموزشی، درمان، دانشجویی و فرهنگی
 5. سایر سازمان ها هلال احمر، انتقال خون، بهزیستی، کمیته امداد، پزشکی قانونی
 6. دانشجویان علوم آزمایشگاهی، تصویر برداری پزشکی،هوشبری،اتاق عمل و فناوری اطلاعات سلامت  
 7. اعضای هیات علمی
 8. کادر اداری، آموزشی و خدماتی
 9. دانشجویان سایر دانشکده های دانشگاه علوم پزشکی شاهرود

رسالت(Mission)

 دانشکده پیراپزشکی یکی از دانشکده های دانشگاه علوم پزشکی شاهرود می باشد که به عنوان تنها دانشکده تربیت کننده کادر پیراپزشکی باتربیت نیروی انسانی در مقطع کارشناسی و در رشته های  تکنولوژی پرتوشناسی، علوم آزمایشگاهی، فناوری اطلاعات سلامت، اتاق  عمل و هوشبری دردرجه اول نسبت به تربیت نیروهای متخصص در حوزه بهداشت و درمان و تامین کارشناسان مورد نیاز در حوزه آموزش و همچنین نیروهای متخصص جهت تحصیلات تکمیلی  و بین بخشی  با بهترین کیفیت و استانداردهای مورد قبول و جدیدترین روش های آموزشی و با بهره گیری ازآموزش بالینی و نظری تلاش می کند. در این راستا با توسعه مقاطع تحصیلی با لاتر، تامین امکانات و تجهیزات لازم  به  تربیت دانش آموختگان مستعد، متعهد و خلاق متناسب با نیازهای جامعه  و استاندارد های ملی فعالیت می نماید. از این رو موارد زیر در قالب ماموریت این دانشکده مورد نظر می باشد:

 • ارتقا سطح آگاهیها و مهارتها از طریق آموزش مداوم اعضا  هیات علمی و   فارغ التحصیل نو شاغلین رشته های فوق در قالب ارائه کارگاههای آموزشی و کنفرانس ها 
 • گسترس محیط های آموزشی ،پژوهشی،خدماتی دانشکده پیراپزشکی
 • انجام پژوهش های بنیادی و کاربردی مرتبط بارشته های مختلف دانشکده در جهت حل مشکلات کشور
 • برنامه ریزی، اجرا و ارزشیابی مبتنی بر شواهد در برنامه های آموزشی در رشته های موجود
 • ارتقاً سطح سلامتی جامعه از طریق تربیت نیروی حرفه ای
 • توانمندسازی منابع انسانی
 • ترویج رویکردهای نوین و مناسب در زمینه آموزشی و ارتقای آن

چشم انداز  و دورنمای دانشکده پیراپزشکی (Vision)  

هدف ما این است که با بهره گیری از  نیروهای علمی و رفع امکانات بالقوه و بالفعل و با همکاری و همفکری تمام گروهها ی آموزشی جزو دانشکده های برتر و موفق در سطح کشور باشیم

 ارزش ها (Values)

حفظ ارزش های اسلامی، انسانی و مدیریتی با تاکید بر:

 • ارج نهادن به جایگاه والای علم و عالم
 • تقویت تعاملات آموزشی در سطح کشور
 • رعایت اخلاق حرفه ایی ،آموزشی و پژوهشی
 • تفکر کار گروهی
 • ارتقا  مستمر کیفیت
 • افزایش میزان رضایت مندی مشتریان                     
 • حفظ ارزش ها و کرامات انسانی
 • رضایت اعضای هیات علمی ، کارکنان و دانشجویان
 • مسئولیت پذیری و امانت داری

تدوین استراتژی

 

نقاط قوت (Strengths)

 • امکان استفاده از توان علمی اعضا هیئت علمی وآزمایشگاههای مستقر در دانشکده پزشکی و سایر دانشکده های دانشگاه برای آموزش دانشجویان پیراپزشکی
 • برگزاری کارگاههای آموزشی بر اساس نیازهای آموزشی اعضای هیات علمی وجود اعضا هیات علمی وکارشناسان و کارکنان توانمند برای پیشبردکلیه امورات دانشکده      
 • نگرش مثبت مسئولین و اعضا هیات علمی دانشکده برای برنامه ریزی آموزشی و بژوهشی
 • وجود روند رو به رشد ارتقا مرتبه اعضای هیأت علمی و زمینه سازی برای راه اندازی رشته های تحصیلات تکمیلی در دانشکده پیراپزشکی
 • وجود کتابخانه در دانشکده
 • وجود رشته های تحصیلات تکمیلی در دانشکده
 • داشتن EDO در دانشکده پیراپزشکی
 • برخورداری نسبی از امکانات فیزیکی و تجهیزات از جمله کلاسهای آموزشی مجهز به رایانه، دیتا، پروژکتور وجود اینترنت پرسرعت، وجود سیستم اتوماسیون
 • وجود آزمایشگاههای تخصصی هماتولوژی ، میکروب شناسی،بیوشیمی، سرولوژی، دوزیمتری و کنترل کیفی سیستم های تصویربرداری، اسکیل لب و کارگاه فن آوری اطلاعات

نقاط ضعف (Weakness)

  • پیراپزشکی کمبود رشته های مقاطع تحصیلات تکمیلی               
  • بالا بودن حجم فعالیت های آموزشی و غیر آموزشی اعضای هیات علمی
  • نا کافی بودن میزان اعتبارات دانشکده و توزیع نا عادلانه بودجه های آموزشی وپژوهشی
  • عدم تناسب تعداد کتابهای موجود لاتین و فارسی به تعداد دانشجویان در کتابخانه دانشکده و کمبود منابع اموزشی
  • کمبود فضای آموزشی، پژوهشی واداری به دلیل عدم تخصیص منابع لازم برای احداث دانشکده پیراپزشکی
  • عدم تخصیص مجوز استخدامی برای اشغال ردیف های سازمانی چارت موجود دانشکده
  • کمبود اعضا هیئت علمی ونیروی انسانی اداری وآموزشی دانشکده
  • عدم تناسب فیلدهای آموزشی دانشگاه با تعداد دانشجویان پذیرفته شده دربرخی از رشته های پیراپزشکی
  • همکاری ضعیف اعضا هیات علمی بالینی دانشکده پزشکی و پرسنل بیمارستانها در آموزش دانشجویان

فرصت ها   (Opportunities)

 • نیاز جامعه به فارغ التحصیلان رشته های پیراپزشکی
 • استفاده از مراکز درمانی مختلف) تامین اجتماعی،سازمان انتقال خون و... در آموزش بالینی
 • امکان ارتباط واستفاده از توان علمی ،آموزشی و پژوهشی دانشگاه شاهرود، دانشگاه آزاد وسایر دانشگاه ها
 • نگرش مثبت وزارت بهداشت ودرمان به توسعه رشته های آموزشی
 • سیاستگذاری وزارت متبوع بر ارتقا کمی و کیفی تولیدات علمی دردانشگاهها
 • وجود مراکزصنعتی متعدددراطراف شهر
 • استقبال عمومی جامعه به تحصیلات تکمیلی درگروههای پیراپزشکی
 • همکاری مراکزمختلف درسطح استان برای انجام طرحهای تحقیقاتی
 • دسترسی به فناوری نوین اطلاعات

تهدیدها (Threats)

 • عدم تخصیص مجوزهای استخدامی هیئت علمی از طرف وزارتخانه برای پست های موجود
 • اولویت بخش درمان برآموزش در سطح  وزارت و دانشگاه
 • پایین بودن حقوق ودستمزد کارکنان آموزشی و هیات علمی دانشگاه در مقایسه با سایر بخش ها در دانشگاه
 • گسترش روحیه مدرک گرایی
 • سهم پائین منابع مالی در حوزه آموزشی و اجرایی
 • بالابودن پذیرش دانشجو در برخی از رشته های دانشکده بیش از ظرفیت اعلامی گروههای آموزشی

اهداف کلی دانشکده پیراپزشکی

 • ایجاد بستر مناسب برای راه اندازی رشته های جدید و مقاطع تحصیلات تکمیلی
 • ارتقا فرآیندهای آموزشی دانشکده
 • توسعه کمی و کیفی فرآیندهای پژوهشی دانشکده

اهداف اختصاصی:

اهداف کوتاه مدت

 • ارتقا فرآیندهای آموزشی دانشکده
 • ارزشیابی مداوم دروس و اعضا هیات علمی
 • به روز رسانی وب سایت گروههای آموزشی دانشکده پیراپزشکی
 • ایجاد انگیزه در دانشجویان با بر گزاری جلسات و کارگاههای فوق برنامه
 • جلوگیری از مهاجرت دانشجویان با برگزاری جلسات انگیزشی از طرف اساتید و مسئولین دانشگاه

اهداف بلند مدت

 • احداث ساختمان دانشکده
 • ساماندهی نیروهای مورد نیاز با جذب کارشناس اداری،آموزشی وآزمایشگاهی برای دانشکده
 • تلاش در جهت جلب همکاری بیشتر اساتید بالینی و کارشناسان در مراکز آموزشی درمانی
 • جذب اعضا هیات علمی دارای مدرک PhD در رشته های مرتبط
 • تجهیز آزمایشگاه میکروب شناسی، هماتولولی، بیوشیمی، سرولوژی ،دوزیمتری و کنترل کیفی و Skill lab و کارگاه کامپیوتر
 • بروز رسانی لیست الویتهای پژوهشی و لاین تحقیقاتی گروه های آموزشی
 • مشارکت دادن دانشجویان در انجام بعضی از طرحهای تحقیقاتی مرتبط با رشته های دانشکده
 • افزایش تعداد طرح های پژوهشی مصوب دانشکده از طریق کمیته تحقیقات دانشکده
 • ایجاد بستر مناسب برای راه اندازی رشته های جدید و مقاطع تحصیلات تکمیلی
 • راه اندازی رشته کارشناسی ارشد فناوری تصویر برداری پزشکی
 • راه اندازی رشته کارشناسی ارشد علوم انتقال خون
 • توسعه فعالیت های EDO دانشکده پیراپزشکی
 • ارتقا نقش استاد راهنما برای حفظ و ارتقا ارتباط اساتید و دانشجویان و بالا بردن انگیزه
 • فراهم آوری آخرین کتب تخصصی و دسترسی به مجلات الکترونیک در زمینه رشته های مرتبط
 • توسعه کمی و کیفی فرآیندهای پژوهشی دانشکده

 

 

آخرین ویرایش۲۱ آبان ۱۴۰۲