معرفی دانشکده

تعداد بازدید:۱۶۷۷
معرفی دانشکده

 

 

دانشکده پیراپزشکی دانشگاه علوم پزشکی شاهرود، از طریق ارتقاء و توسعه دانش، ارائه نوآوری در برنامه های آموزشی و پژوهشی، متعهد به تربیت متخصصانی است که بتوانند پاسخگوی نیاز سلامت جامعه و توسعه علمی کشور باشند.

 

آخرین ویرایش۱۵ دی ۱۳۹۹