کمیته اعتبار بخشی

تعداد بازدید:۲۵۳۹

اعضاء کمیته پایش استانداردهای اعتباربخشی دانشکده پیراپزشکی عبارتند از :

 

1.  آقای دکتر امیر آتشی( رئیس دانشکده)

2. آقای  دکتر رضا مسکنی( معاونت آموزشی )

3. آقای دکتر مسلم جعفری ثانی (مسئول EDO دانشکده)

5.  خانم کمیاب ( مدیر آموزش)

 

شرح وظایف اعضاء کمیته پایش استانداردهای اعتبار بخشی دانشکده پیراپزشکی

 

1- بررسی استانداردها و شاخص­های اعتبار بخشی دانشکده پیراپزشکی

2- هماهنگی و پیگیری جهت گردآوری مستندات مربوط به هر شاخص

  • نظارت بر روند اجرای برنامه­ ها و فرآیندها طبق استانداردهای تعیین شده

 

آخرین ویرایش۰۶ شهریور ۱۴۰۰