دفتر استعداد درخشان دانشکده

تعداد بازدید:۳۵۱۴
دفتر استعداد درخشان دانشکده

در چارچوب سیاست های کلان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، دفتر هدایت استعدادهای درخشان برای شناسایی جذب و پرورش استعدادهای درخشان و اعمال پروژه های اثر بخش در حفظ، حمایت، هدایت و پرورش بمنظور شکوفایی استعدادهای درخشان تاسیس شده است. این دفتر با کمک اساتید، صاحبنظران وکارشناسان، به منظور شناسایی، بهسازی و نگهداری نیروهای با استعداد فعالیت نموده و برای شکوفایی این استعدادها با توجه به امکانات،نیازهای مورد درخواست دانشجویان حائز این مرتبه را در جهت برنامه های آموزشی و پژوهشی مد نظر قرار خواهند داد.

اهداف دفتراستعدادهای درخشان

  • شناسایی، پرورش و افزایش توانمندی استعدادهای درخشان
  • بسترسازی و تأمین نیازهای ضروری
  • رفع موانع برای خود شکوفایی در سطح دانشگاه
  • تأمین منافع ملی بر اساس آیین نامه های مصوب وزارت متبوع
 
حهت کسب هرگونه اطلاعات از آئین نامه ها و دستورالمعمل های مرتبط با موضوع به لینک زیر مراجعه بفرمائید
 

کلید واژه ها: استعداد درخشان

آخرین ویرایش۰۶ شهریور ۱۴۰۰