کمیته دانشجویی EDO

تعداد بازدید:۲۳۳۵

شرح وظایف کمیته مشورتی دانشجویی

    زمینه سازی برای بهره گیری از خلاقیت و طرح ها و ایده های نوآورانه آموزشی دانشجویان

انتقال مشکلات، انتقادات و پیشنهادات دانشجویان در حیطه های آموزشی از طریق کمیته مشورتی به سطوح مدیریت کلان آموزشی واحد

 بسترسازی تعامل و تبادل تجارب و فعالیت های دانشجویی در حیطه های آموزش علوم پزشکی

ایجاد فرهنگ مشارکت و احساس مسئولیت در بین دانشجویان برای ارتقای کیفی آموزشی

بسترسازی برای تعامل آگاهانه؛ علمی و فعال دانشجویان با نظام آموزشی جاری در جهت ارتقاء برنامه‌های آموزشی

اعضاء

1. مدیر دفتر مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی واحد

2. نمایندگان دانشجویان  به انتخاب رئیس دانشکده 

 

امیرحسین ستوده                           

سبحان عرب عامری                                   

آرمین جلالی                                  

مجید رستمی                                                

3. مشاور علمی اجرای کمیته مشورتی دانشجویی واحد

4. سرپرست دفتر استعدادهای درخشان واحد

آئین نامه تشکیل کمیته های دانشجویی

آخرین ویرایش۰۶ شهریور ۱۴۰۰