آموزش دانشکده

تعداد بازدید:۵۹۰۳

آموزش دانشکده 

در حال حاضر دانشکده پیراپزشکی دانشگاه علوم پزشکی شاهرود با پذیرش دانشجو در رشته های علوم آزمایشگاهی، پرتوشناسی، هوشبری، اتاق عمل و سلامت دهان و دندان در دانشگاه علوم پزشکی شاهرود واقع در میدان هفت تیر در حال فعالیت می باشد.

آخرین ویرایش۰۷ بهمن ۱۳۹۹