اساتید مشاور دانشکده

تعداد بازدید:۱۷۴۳
اساتید مشاور دانشکده

اساتید مشاور دانشکده

علوم آزمایشگاهی:

 1.  ورودی 94: دکتر مهدی میرزایی
 2. ورودی95: دکتر امیر آتشی
 3. ورودی96: دکتر محمد تقی رحیمی
 4. ورودی97: دکتر مسلم جعفری ثانی
 5. ورودی 98: دکتر رضا جعفری
 6. ورودی 99: دکتر فاطمه عسگریان

تکنولوژی پرتوشناسی:

 1. ورودی 97: دکتر هادی کیوان
 2. ورودی 98: دکتر حیدر تولی
 3. ورودی 99: دکتر وحید شیرشاهی

هوشبری:

       کلیه ورودی ها: سرکار خانم زروج حسینی

اتاق عمل:

 1.  ورودی 94: آقای محمد پور
 2. ورودی95: خانم فدائی اقدم
 3. ورودی96: آقای دکتر باقری
 4. ورودی97: خانم رضایی
 5. ورودی 98: خانم منصوره خیری
 6. ورودی 99: آقای دکتر باقری

فناوری اطلاعات سلامت:

 1. ورودی 98: دکتر کلثوم دلدار
 2. ورودی 99: دکتر طاهره ناصری بوری آبادی

 

 

 

کلید واژه ها: اساتید مشاور

آخرین ویرایش۰۶ شهریور ۱۴۰۰