اساتید مشاور دانشکده

تعداد بازدید:۲۴۳۳
اساتید مشاور دانشکده

اساتید مشاور دانشکده

علوم آزمایشگاهی:

 1. ورودی96: دکتر محمد تقی رحیمی
 2. ورودی97: دکتر مسلم جعفری ثانی
 3. ورودی 98: دکتر رضا جعفری
 4. ورودی 99: دکتر فاطمه عسگریان
 5. ورودی 1400: دکتر منصوره عجمی 
 6. ورودی 1401: دکتر زهرا یوسفی 

تکنولوژی پرتوشناسی:

 1. ورودی 98: دکتر حیدر تولی
 2. ورودی 99: دکتر وحید شیرشاهی
 3. ورودی 1400: دکتر گلشن محمودی 
 4. ورودی 1401: دکتر هادی کیوان 

هوشبری:

1- ورودی 98: خانم زروج حسینی 

2- ورودی 99: خانم زورج حسینی    

3- ورودی 1400: مبینا محمد خانی 

4- ورودی 1401: منا محتشمی 

اتاق عمل:

 1. ورودی 98: خانم منصوره خیری
 2. ورودی 99: خانم زهرا سلمانی 
 3. ورودی 1400: آقای دکتر باقری 
 4. ورودی 1401: آقای دکتر علی عباسی 

فناوری اطلاعات سلامت:

 1. ورودی 98: دکتر کلثوم دلدار
 2. ورودی 99: دکتر طاهره ناصری بوری آبادی
 3. ورودی 1400: دکتر امین گلاب پور
 4. ورودی 1401: دکتر کلثوم دلدار 

دانشجویان شاهد و ایثارگر: 

دکتر امیر آتشی 

 

 

کلید واژه ها: اساتید مشاور

آخرین ویرایش۰۹ بهمن ۱۴۰۱