تکنولوژی پرتوشناسی

تعداد بازدید:۱۶۰۰۳

تکنولوژی پرتوشناسی (رادیولوژی) مقطع کارشناسی    .Radiology Technology B.Sc

علم پرتوشناسی یکی از شاخه‌های مهم علوم پزشکی است و جایگاه ویژه‌ای در امر تشخیص و درمان بیماری‌ها دارد.
هدف اصلی مقطع کارشناسی تکنولوژی پرتوشناسی عبارت است از آماده‌سازی زمینه ی کسب تجارب آموزشی و شایستگی‌های موردنیاز جهت عملکرد مؤثر تحت عنوان کارشناس و تکنولوژیست ماهر در بخش‌های تصویربرداری پزشکی.
در این دوره دانشجویان تجارب نظری و بالینی در زمینه‌های مختلف تصویربرداری از روش‌های ساده و روتین رادیوگرافی تا تکنیک‌های پیشرفته تصویربرداری ازجمله توموگرافی کامپیوتری، تصویربرداری با استفاده از تشدید مغناطیسی هسته اتم (MRI) را به دست خواهند آورد.

 

آخرین ویرایش۰۳ خرداد ۱۴۰۱