مدیر EDO

تعداد بازدید:۱۰۷۹۸

جناب آقای دکتر مسلم جعفری ثانی

دکتری تخصصی (PhD) بیوشیمی بالینیmoslem jafarisani

استادیار، عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی شاهرود

پست الکترونیکی: moslem.jafarisani@gmail.com 

تلفن: ۰۲۳۳۲۳۹۵۰۵۴   داخلی  ۶۵۳

پروفایل (CV و برنامه هفتگی)

کلید واژه ها: دفتر توسعه آموزش پزشکی

آخرین ویرایش۰۶ شهریور ۱۴۰۰