اتاق عمل

تعداد بازدید:۱۷۹۵۶

هدف آموزشی کارشناسی اتاق عمل (تکنولوژی جراحی) تربیت دانش آموختگانی است که بتوانند به منظور کمک به متخصصین جراحی انجام وظیفه نمایند و بخشی از وظایف در اتاق عمل را به دست بگیرند.

آخرین ویرایش۰۳ بهمن ۱۴۰۰