هوشبری

تعداد بازدید:۲۵۵۳۸

هوشبری (Anesthesia) شاخه ای از علوم پیراپزشکی است که  دانش آموختگان آن ضمن آشنایی با تجهیزات و امکانات، اصول و روش های مختلف بیهوشی، توانمندی و مهارت های ارائه خدمات مراقبتی به بیماران تحت بیهوشی و بیحسی ناحیه ای در مراحل قبل، طی و بعد از بیهوشی و ارائه خدمات مراقبتی در واحدهای کنترل درد حاد و مزمن، فوریت های پزشکی و وضعیت بحرانی را کسب می نمایند و خدمات خود را در اختیار جامعه قرار میدهند.

آخرین ویرایش۰۳ خرداد ۱۴۰۱