فرم های آموزشی

تعداد بازدید:۳۸۱۳

جدید

فرم حذف و اضافه در دوره شیوع بیماری کرونا 

جهت انجام حذف و اضافه بصورت غیر حضوری، فرم را تکمیل کرده و از طریق صفحه "درخواست آموزشی دانشجو" ارسال فرمایید. حتما شماره تلفن همراه خود را ذیل امضا خود درج فرمایید.

 

 

فرم انتخاب واحد

توجه داشته باشید کل واحد های این ترم خود را اعم از واحد هایی که در انتخاب تحت وب اخذ کرده اید و آنچه که قصد دارید اضافه کنید در این فرم بنویسید. مثلا اگر یک درس معارف می خواهید اضافه شود، فقط به نوشتن مشخصات آن درس بسنده نکنید بلکه کل دروس را با مشخصات کامل شماره درس و گروه بنویسید. بعضا پیش آمده درسی از قلم افتاده و یا دانشجو شماره گروه درس را اشتباه وارد کرده و مشکلات زیادی مثل گزارش غیبت و یا عدم امکان حضور در امتحان برای دانشجو ایجاد شده است.

برای ارسال فرم انتخاب واحد حضوری برای استاد راهنما می توانید از طرقی که با استاد در ارتباط هستید اقدام کنید. ولکن این امکان نیز در سایت دانشکده قرار داده ایم که می توانید درخواست خود را صفحه "درخواست آموزشی دانشجو" درج کنید و یا نامه خود را آپلود نمایید.

 

آخرین ویرایش۲۳ مرداد ۱۴۰۲