آرشیو اخبار

برگزاری گارگاه آموزشی احیای پایه کودک در سالن آموزش شبکه بهداشت و درمان شهرستان میامی
به گزارش روابط عمومی شبکه بهداشت و درمان میامی

برگزاری گارگاه آموزشی احیای پایه کودک در سالن آموزش شبکه بهداشت و درمان شهرستان میامی

کارگاه آموزشی ۲ روزه احیای پایه کودک برای گره هدف پزشک ،پرستار و مامای مراکز تحت پوشش شبکه بهداشت و درمان شهرستان میامی در تاریخ های ۲۷ و ۲۸ بهمن ماه با حضور دکتر مصری پور معاون بهداشتی شبکه میامی برگزار گردید.در این کارگاه مباحث آموزشی و عملی توسط آقایان دکتر مصری پور و دیده ور با رعایت دستورالعمل های پیشگیری از کرونا آموزش داده شد.

ادامه مطلب