آرشیو اخبار

لزوم تسریع در دریافت مراقبتهای بیماری هاری
ارائه خدمتی جدید در شبکه بهداشت و درمان شهرستان

لزوم تسریع در دریافت مراقبتهای بیماری هاری

با توجه به تشکیل واحد هاری در شهرستان میامی ، شهروندان می توانند به منظور انجام مراقبتهای لازم هر چه سریع تر در ساعات اداری به مرکز خدمات جامع سلامت واقع در میدان بسیج و در سایر زمانها به بیمارستان امام رضا (ع) مراجعه فرمایند.

ادامه مطلب