آرشیو اخبار

دیدار و بازدید نوروزی دکتر مصری پور سرپرست شبکه بهداشت و درمان شهرستان میامی  از مراکز خدمات جامع سلامت حسین آباد ٬ نام نیک٬ نردین ٬ بکران و محمد آباد

دیدار و بازدید نوروزی دکتر مصری پور سرپرست شبکه بهداشت و درمان شهرستان میامی از مراکز خدمات جامع سلامت حسین آباد ٬ نام نیک٬ نردین ٬ بکران و محمد آباد

به گزارش روابط عمومی شبکه بهداشت و درمان شهرستان میامی :دیدار و بازدید نوروزی دکتر مصری پور سرپرست شبکه بهداشت و درمان شهرستان میامی و آقای مهندس کیقبادی مسئول حراست شبکه از مراکز خدمات ...