کادر علمی رشته فن آوری اطلاعات سلامت

تعداد بازدید:۲۵۵۴

 

جناب آقای دکتر امین گلاب پور

دکتری تخصصی (PhD) انفورماتیک پزشکی

استادیار، عضو هیئت علمی دانشکده پیراپزشکی                                     

پست الکترونیکی:   a.golabpour@shmu.ac.ir

تلفن: ۰۲۳۳۲۳۹۵۰۵۴   داخلی 533 

 برنامه هفتگی و رزومه (CV)

 

سرکار خانم دکتر طاهره ناصری بوری آبادی

دکتری تخصصی (PhD) مدیریت اطلاعات سلامت

استادیار، عضو هیئت علمی دانشکده پیراپزشکی

پست الکترونیکی: naseri@shmu.ac.ir

تلفن: ۰۲۳۳۲۳۹۵۰۵۴   داخلی 533

برنامه هفتگی و رزومه (CV)

 

سرکار خانم دکترکلثوم دلدار

دکتری تخصصی (PhD) انفورماتیک پزشکی%DA%A9%D9%84%D8%AB%D9%88%D9%85-%D8%AF%D9%84%D8%AF%D8%A7%D8%B1.jpg

استادیار، عضو هیئت علمی دانشکده پیراپزشکی

پست الکترونیکی:deldark@gmail.com

تلفن: ۰۲۳۳۲۳۹۵۰۵۴   داخلی 533 

برنامه هفتگی و رزومه (CV)

 

جناب آقای حمیدرضا خواجه ها

کارشناس ارشد هوش مصنوعی، دانشجوی دکترای هوش مصنوعی

 

سرکار خانم زهرا گرزین

کارشناس ارشد فناوری اطلاعات سلامت

 

جناب آقای امین حیدربیکی

کارشناس فناوری اطلاعات سلامت، دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت خدمات بهداشت درمانی

 

سرکار خانم زهرا کامرانی

کارشناس مدارک پزشکی، رئیس اداره اطلاعات سلامت بیمارستان امام حسین (ع)

 

آخرین ویرایش۲۶ دی ۱۴۰۰