کادر علمی رشته فن آوری اطلاعات سلامت

تعداد بازدید:۱۱۰۵

 

جناب آقای دکتر امین گلاب پور

دکتری تخصصی (PhD) فن آوری اطلاعات سلامت

استادیار، عضو هیئت علمی دانشکده پیراپزشکی                                     

پست الکترونیکی:   a.golabpour@shmu.ac.ir

تلفن: ۰۲۳۳۲۳۹۵۰۵۴   داخلی 

پروفایل (CV و برنامه هفتگی)

 

دکتر طاهره ناصری بوری آبادی

دکتری تخصصی (PhD) فن آوری اطلاعات سلامت

استادیار، عضو هیئت علمی دانشکده پیراپزشکی

پست الکترونیکی: naseri@shmu.ac.ir

تلفن: ۰۲۳۳۲۳۹۵۰۵۴   داخلی 

پروفایل (CV و برنامه هفتگی)

 

دکترکلثوم دلدار%DA%A9%D9%84%D8%AB%D9%88%D9%85-%D8%AF%D9%84%D8%AF%D8%A7%D8%B1.jpg

دکتری تخصصی (PhD) فن آوری اطلاعات سلامت

استادیار، عضو هیئت علمی دانشکده پیراپزشکی

پست الکترونیکی:deldark@gmail.com

تلفن: ۰۲۳۳۲۳۹۵۰۵۴   داخلی 

پروفایل (CV و برنامه هفتگی)

آخرین ویرایش۰۶ شهریور ۱۴۰۰