مدیر گروه فن آوری اطلاعات سلامت

تعداد بازدید:۱۳۸۹

جناب آقای دکتر امین گلاب پور   

دکتری تخصصی (PhD) فن آوری اطلاعات سلامت

استادیار، عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی شاهرود

پست الکترونیکی: a.golabpour@shmu.ac.ir

تلفن: ۰۲۳۳۲۳۹۵۰۵۴   داخلی 

پروفایل (CV و برنامه هفتگی)

 

 

شرح وظایف

1- ابلاغ برنامه های اجرایی و تکالیف عمومی اعضای هیات علمی گروه اعم از آموزشی و پژوهشی، راهنمایی دانشجو و خدمات و رعایت نظم

2- برنامه اجرایی وظایف  آموزشی و پژوهشی و خدماتی ارائه شده از طریق گروه بر اساس خط مشی  شورای آموزشی تحصیلات تکمیلی- پژوهشی دانشکده

3- تجدید نظر مستمر در برنامه های آموزشی با توجه به آخرین پیشترفتها و تغییرات و تحولات علمی و تسلیم این برنامه هابه مراجع ذیربط.

4- تشکیل و اداره جلسات  شورای گروه و ارسال گزارش کار، مصوبات ، پیشنهاد ها و نظرات جمعی گروه به رئیس دانشکده برای هماهنگی اجرایی یا طی مراحل قانونی برای اجرا

5- ابلاغ بخشنامه ها و آئین نامه و مصوبات ابلاغی از سوی رئیس دانشکده به اعضای گروه

6- انجام دادن کلیه مکاتبات رسمی گروه و پیشنهاد تهیه لوازم، کتابها و نشریات و سایر ملزومات مورد نیاز گروه به رئیس دانشکده

7- پیشنهاد طرهای پژوهشی که گروه را ساً یا باهمکاری گروه های دیگر آماده انجام داده استبه رئیس دانشکده

8- ارزیابی کار سالانه اعضاء گروه و گزارش آن به رئیس دانشکده

9- شرکت در جلسات شورای آموزشی و پژوهشی و تحصیلات تکمیلی دانشکده

10- در خواست تشویق و یا تذکر به موقع مدرسین از رئیس دانشکده با ذکر دلیل

11- پیگیری و نظارت بر تامین محوله بر اعضاء گروه

12- ایجاد هماهنگی و تبادل نظر با سایر گروههای آموزشی در جهت اجرای  برنامه های آموزشی

13- درخواست تامین نیروی انسانی جهت دروس  گروه رشته مربوطه

14- ارائه برنامه درسی مدرسین به واحد  آموزش جهت برنامه ریزی نیمسال

15- آگاهی از طرح درسهای مدرسین گروه و نگهداری آنها در پرونده مربوط به  فعالیتهای آموزشی گروه

16- ایجاد هماهنگی لازم برای ارزشیابی صحیح پایانی دروس مربوطه

آخرین ویرایش۱۶ آذر ۱۴۰۰