ریاست دانشکده

تعداد بازدید:۹۸۰۵

رضا جعفری177.jpg

دکتری تخصصی (PhD) ایمونولوژی

استادیار

پست الکترونیکی:jafari.r@shmu.ac.ir  

تلفن:  ۰۲۳۳۲۳۹۵۰۵۴   داخلی  ۶۵۸

CV و برنامه هفتگی

 

 

 

شرح وظایف:

1- استفاده از ظرفیت ها و توانائی های موجود از جمله نیروی انسانی کارآمد

2- ارتقاء کیفیت آموزش های نظری و عملی برای تربیت دانش آموختگان ماهر و متعهد

3- تلاش برای توسعه رشته های تحصیلات تکمیلی مورد نیاز جامعه

4- توسعه کمی و کیفی فعالیتهای پژوهشی در راستای چاره جویی برای رفع مشکلات عرصه بهداشت

5- حفظ و حراست از اموال عمومی و ارتقاء بهره وری

6- نظارت بر حسن اجرای مصوبات ابلاغ از طرف مسئولین دانشگاه

7- ایجاد هماهنگی در امور آموزشی ، پژوهشی ، اداری ، مالی و فرهنگی دانشکده

8- نظارت بر حسن اجرا و کار شوراهای آموزشی و پژوهشی دانشکده

9- ارزیابی کار سالانه دانشکده و گزارش آن به رئیس دانشکده

10- پیشنهاد بودجه سالانه دانشکده

11- شرکت در شوراها و کیمته های و جلسات مرتبط با حوزه مسئولیت

12- بررسی صلاحیت مدیر گروه های دانشکده

13- استفاده از ظرفیت ها و توانایی ها برای رشد استعدادهای دانشجویان

14- نظارت بر حسن اجرای وظایف آموزشی ، پژوهشی اعضای هیئت علمی دانشکده

آخرین ویرایش۰۴ شهریور ۱۴۰۰