تکنولوژی اتاق عمل

تعداد بازدید:۳۲۳۰۳

رشته تکنولوژی اتاق عمل در مقطع کارشناسی پیوسته، شاخه ای از علوم پزشکی است که دانشجویان طی این دوره تحت نظر اساتید مربوطه با اصول فعالیت در اتاق عمل، فرآیند و تکنیک های انجام اعمال جراحی در تخصص های مختلف آشنا می شوند. دانش آموختگان رشته تکنولوژی اتاق عمل در قالب تیم درمانی و جراحی مراقبت و کمک به ادراه بیمار را قبل، حین و بعد از عمل جراحی تحت نظر پزشک مسئول بیمار بر عهده می گیرند. هدف آموزشی کارشناسی تکنولوژی اتاق عمل (تکنولوژی جراحی) تربیت دانش آموختگانی است که بتوانند به منظور کمک به متخصصین جراحی انجام وظیفه نمایند و بخشی از وظایف در اتاق عمل را به دست بگیرند.

آخرین ویرایش۰۳ خرداد ۱۴۰۱