روز جهانی ایدز [ ۱ December ]

تاریخ : ۱۰ آذر ۱۴۰۲