شرح وظایف کمیته پدافند غیرعامل

1. شناسایی آسیب پذیری ها و تهدیدات متعارف و نامتعارف مناطق تحت پوشش آن دانشگاه و تهیه طرح جامع

مقابله و کنترل آنها

2. تدوین سناریوهای مختلف تهدیدات مربوطه و تمرین آنها

3. تدوین برنامه آمادگی و پاسخ واحد نظام سلامت به انواع حوادث با تاکید بر مبانی و رویکردهای پدافند غیرعامل

4. شناسایی ظرفیت ها و توانمندی های سخت افزاری، نرم افزاری و مغز افزاری دانشگاه در حوزه پدافند غیرعامل

( رصد و پایش، تشخیصی، آشکارسازی، درمان، غذا، دارو، خون و...)

5. تقویت و توسعه مراکز رصد و پایش، تشخیص و آشکارسازی، بهداشت و پیشگیری، ارتقاء و تقویت مدیریت و

کنترل انواع تهدیدات، ارتقاء زیر ساختهای درمانی، مصون سازی، امداد و نجات، درمان، پاکسازی و مدیریت پسماند، غذا و دارو، تجهیزات سلامت محور، خون و فرآورده های خونی ، پدافند سایبری در نظام سلامت و...

6. کاهش آسیب پذیری و مصون سازی زیرساخت های نظام سلامت در برابر انواع تهدیدات با به کارگیری اصول و ملاحظات پدافند غیرعامل در طراحی، اجرا و بهره برداری فیزیکی

7. تقویت، ارتقاء و گسترش فرهنگ بهداشت عمومی، پیشگیری در برابر انواع تهدیدات در آحاد جامعه

8. سازماندهی و ارتقای عملکرد سیستم های درمانی دانشگاه در مواجهه با انواع تهدیدات

9. ساماندهی تیم های پاسخ سریع به انواع تهدیدات و حوادث متعارف و غیرمتعارف

10. بهره مندی از نظام شبکه بهداشتی درمانی( PHC) بصورت برنامه های ادغام یافته مدیریت خطر انواع

تهدیدات، حوادث و بلایا با تاکید بر مبانی و رویکردهای پدافند غیرعامل

11. آموزش عمومی و تخصصی کلیه مدیران و کارکنان نظام سلامت تابعه با برگزاری انواع کارگاه های

تخصصی هدفمند، تمرین و رزمایش های دانشگاهی و استانی

12. به کارگیری روش های نوین آموزش، تحقیق، فناوری و آینده پژوهی در خصوص تهدیدشناسی و دفاع غیرعامل

13. تدوین برنامه های سالانه و پنج ساله دانشگاه در حوزه پدافند غیرعامل

14. اطلاع رسانی مناسب و ایجاد آرامش روحی و روانی برای مردم در حوزه ارائه خدمت

15. استفاده حداکثری از توانمندی و قابلیت های نیروهای داوطلب مردمی، هلال احمر، بسیج و کلیه

سازمان های همکار در همه ابعاد

16. سایر برنامه ابلاغی از سوی ستاد